Güncelleme Tarihi: 16 January 2020

Visitors: 1015

Deanery

Deanery

DEANERY


Prof. Feyzullah TEMURTAŞ

Acting Dean

Phone: 0 266 717 01 17- 3501

Fax: 0 266 606 06 13

E-Mail: ftemurtas@bandirma.edu.tr

Correspondence Address: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Atilla DURMAZ

Faculty Secretary

Phone: 0 266 717 0117- 3502

Fax: 0 266 606 0613

E-Mail: muhendislik@bandirma.edu.tr

Correspondence Address: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi