Akademik Yöneticiler
Ünvan Sayı
Dekan 1
Dekan Yardımcısı 2
Bölüm Başkanı 7
Bölüm Başkan Yardımcısı 3
Anabilim Dalı Başkanı 14
İdari Yöneticiler
Ünvan Sayı
Fakülte Sekreteri 3
Akademik Personel
Ünvan Sayı
Profesör 6
Doçent 8
Doktor Öğretim Üyesi 30
Araştırma Görevlisi 13
İdari Personel
Ünvan Sayı
Memur 2
Hizmetli 1