Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024

Gösterim: 157

“EĞİTİMDE ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ VE KOMUT MÜHENDİSLİĞİNİN İNCELİKLERİ” SEMİNERİ

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) /Yabancı Diller Yüksekokulları Alt Çalışma Grubu tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde, çevrimiçi platformda “EĞİTİMDE ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ VE KOMUT MÜHENDİSLİĞİNİN İNCELİKLERİ”  başlıklı moderatörlüğünü Doç. Dr. Harun GÖÇERLER'in üstleneceği ve konuşmacı olarak Doç. Dr. Aras BOZKURT katılım sağlayacağı seminer düzenlenecektir. Seminer çevrimiçi gerçekleştirilecek olup, bilgiler aşağıdadır.

Tarih: 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 15.30

Moderatör: Doç. Dr. Harun GÖÇERLER                           

Konuşmacı: Doç. Dr. Aras BOZKURT

Microsoft Teams Erişim Adresi: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQxMjc1OGQtMzE2Zi00MWRkLWJmNTgtOTk4OGI2YWQyODUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261333cfb-1282-45f8-8f99-e4db744bf0fd%22%2c%22Oid%22%3a%2219a539a7-621e-4972-95a6-c0fafd89abeb%22%7d

Kısaltılmış Erişim Adresi: https://l24.im/S9CGw

Toplantı Kimliği: 387 869 107 126

Geçiş Kodu: pQZ9Ab

 

Trakya Üniversiteler Birliği Etkinliklerini Takip İçin

http://www.tub.gov.tr/

https://twitter.com/tub_govtr

https://www.instagram.com/tub_govtr/

https://www.youtube.com/@trakyauniversitelerbirligi4319


Fotoğraflar