02 Nisan 2021

Gösterim: 481

Hakkımızda

Hakkımızda

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim kadrosu tam zamanlı 2 Profesör, 3 Doçent ve 1 Dr. Öğretim üyesinden oluşur. Doktora eğitimlerini saygın ulusal ve uluslararası üniversitelerde tamamlamış olan öğretim üyelerimiz, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında eğitim-öğretim ve Ar-Ge tecrübelerine sahiptirler. Ulusal ve uluslararası bir çok akademik çalışmaya imza atan deneyimli ve yetkin öğretim üyeleri ile bölümümüzde çeşitlilik, yenilik, kalite, ülkemize ve insanlığa faydalı olma ilkeleri esas alınır. Mühendislik temel bilimleri bölümümüz, fakültemiz bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine doğa bilimlerini en güzel bir bicimde öğretip, temel bilimlerin mühendislik uygulamalarını idrak ettirip, bunları etkili bir biçimde kullanma yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü lisans ve lisansüstü mühendislik programlarında öğrenim gören mühendislik öğrencilerinin  temel bilimler  alanında güçlü bir altyapıya sahip olmalarını amaçlar. Mühendislik lisans öğrencilerine verilen matematik ve fizik dersleri ile yüksek lisans öğrencilerine verilen mühendislik matematiği dersleri bu doğrultudaki en temel uygulamalardır. Bir diğer uygulama olarak, mühendislik lisans ve lisansüstü öğrencilerinin fizik veya matematiğin ilgi duydukları bir alanında derinlemesine bilgi kazanmaları için açılan dersler sayılabilir.  Ayrıca,  üniversitenin diğer birimlerinin ders programlarında bulunan fizik ve matematik  dersleri için de Bölüm tarafından öğretim kadrosu desteği sağlanmaktadır.   Matematik ve Fizik gibi temel bilim dersleri, mühendislik fakültelerin de klasik fen fakültelerin de öğretildiğinden farklı bir bicimde öğretilmelidir. Biz de fakültemizdeki temel bilim derslerinde, temel bilimlerin daha çok mühendislik uygulamalarını öne çıkartarak islemekteyiz.   

Lisans ve lisansüstü düzeyde temel bilimler derslerini vermenin yanında,  üniversitenin araştırma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmak da Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü misyonunun önemli bir parçasıdır. Bölüm öğretim üyeleri yürüttükleri araştırma projeleri, saygın uluslararası dergilerde yayınladıkları bilimsel makaleler  ve saygın konferanslarda sundukları bilimsel bildirilerle alanlarındaki bilimsel araştırmalarda öncü olma amacındadırlar. Bunun yanında, özellikle disiplinlerarası projeler geliştirmek yoluyla üniversitenin diğer birimlerindeki öğretim üyeleri ile ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek bir başka amaçtır.

Kimler tercih etmelidir: Matematik, Fizik, Kimya ve benzeri disiplinleri öğrenip bunların farklı mühendislik ve endüstri dallarındaki uygulamalarını keşfetmek isteyenler.

Bir çok farklı disiplinden bilgi ve uygulama tecrübesine sahip olan mezunlarımız akademi ve Ar-Ge merkezlerinde araştırmacı, şirketlerde uygulayıcı ve yönetici olabilirler.