14 Mart 2021

Gösterim: 571

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Matematik, Fizik, Kimya ve Jeoloji Mühendisliği gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası saygın üniversitelerde doktora yapmış olan bölümümüz öğretim üyeleri hem kendi aralarında hem de üniversitemizdeki öğretim üyeleri ile disiplinler arası araştırma yapma misyonuna sahiptir. Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak yenilikçi, girişimci ve uygulamalı proje odaklı çalışmakta başlıca misyonlarımız arasında yer almaktadır. Bölümümüz, ayrıca fakültemizin mühendislik programlarında öğrenim gören lisans öğrencilerinin aldığı matematik ve fizik derslerini verip,  mühendislik öğrencilerinin temel bilimler alanında güçlü bir altyapıya sahip olmalarını sağlamak misyonunu da yüklenmiştir. Bunun yanı sıra Mühendislik Temel Bilimleri bölümümüz, üniversitemizin diğer birimlerinin akademik programlarına ders ve danışmanlık bazında destek vermek için de öğretim üyesi desteği sağlama misyonunu da sürdürmektedir.  

Vizyonumuz

Yenilikçi ve sürekli gelişim anlayışı ile kaliteli bir eğitim veren, nitelikli araştırmacı ve öğretim elemanına sahip, uluslararası bilimsel ve akademik faaliyetler yapan, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak, girişimci ve proje odaklı çalışan, bilimsel ve toplumsal değerler üreten, modern stratejik ilkeleri olan bir bölüm olmak.

Çağdaş doğa bilimleri ve mühendislik alanların da yetkinliğe sahip, çevreye duyarlı, estetik değerlere sahip, bağımsız araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütebilen, sorgulayan, orijinal fikirler ve çözümler üretebilen,  mesleğindeki çağın gelişmelerini yakından takip edebilen, ekip çalışmalarına etkili bir biçimde katılabilen, iletişimi ve sosyal yönleri güçlü, ülkemize ve insanlığa faydalı işler yapmak önceliği olan donanımlı mühendisler yetiştirilmesine katkı sağlamak.