05 Şubat 2020

Gösterim: 202

ZORUNLU ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II DERSİ MUAFİYET SINAVI

     Üniversitemize bağlı Fakültelerin tüm bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının tüm
bölümlerinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersi zorunlu ders kapsamındadır. Bu dersten muaf
olmak isteyen 2019 girişli öğrenciler için Muafiyet Sınavı açılacaktır. Yapılacak olan sınavda yeterli
puanı alan öğrenciler bu dersleri almayacaklardır.
     Sınav; 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan alan
öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersinden muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan
muaf olunan dersin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan
puan öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın
altında puan alarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersinden muaf olamayan öğrenciler Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersini almakla yükümlüdür.
     Sınavda; Lozan Konferansı ve Lozan Barış Anlaşması, Türk İnkılâbı ve İnkılâp Hareketleri
başlığı altında; Siyasi, Hukuk, Eğitim ve Kültür, Toplumsal, Ekonomi ve Tarım ile Nüfus ve Sağlık
alanında yapılan inkılâp hareketleri, inkılâplara karşı yapılan muhalefet hareketleri vb. konular, ayrıca
Türkiye’de Anayasal sistemin kurulması ve gelişimi, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları Türk Dış
Politikası (Atatürk dönemi Türk Dış Politikası ve Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikası),
Atatürk’ün Temel İlkeleri ile Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün ölümü ve sonrasında yaşanan
gelişmeler, İkinci Dünya savaşı ve Türkiye, Çok Partili Hayata Geçiş konuları ele alınacaktır.
     Sınava girmek zorunlu olmayıp, isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlığına ve
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ekteki dilekçe ile başvuracaklardır.

Başvuru Tarihleri: 27 Ocak – 6 Şubat 2020 (saat 17:00’a kadar)
Sınav Tarihi: 10 Şubat 2020, Pazartesi
Saati: 14:00
Yer: Her öğrenci kayıtlı olduğu fakülte veya meslek yüksekokulunun bulunduğu kampüste
sınava katılacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Merkez Üniversite Kampüsündeki
dersliklerde sınava gireceklerdir.