05 Şubat 2020

Gösterim: 207

ZORUNLU TEMEL TÜRK DİLİ-2 DERSİ MUAFİYET SINAVI

     Üniversitemize bağlı Fakültelerin ve Meslek Yüksekokullarının tüm bölümlerinde Türk
Dili-2 dersi zorunlu ders kapsamındadır. Bu dersten muaf olmak isteyen 2019 girişli öğrenciler
için Muafiyet Sınavı açılacaktır. Yapılacak olan sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersi
almayacaklardır.
     Sınav; 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan
alan öğrenciler Türk Dili-2 dersinden muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan
derslerin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan puan
öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın
altında puan alarak Türk Dili-2 dersinden muaf olamayan öğrenciler, uzaktan eğitim sisteminde
verilen Türk Dili-2 dersini almakla yükümlüdür.
     Öğrencilerimiz muafiyet sınavında; dillerin hayatı, Türkiye’de dil tartışmaları,
Atatürk’ün Türkçe hakkındaki görüşleri, Türk Dil Kurumu, Türk dil kurultayları, Güneş Dil
Teorisi, yazım, özensiz dil kullanımı, söyleyiş sorunları başlıkları altında güncel dil sorunları,
yazı türleri genel başlığı altında; şiir, Türk şiirinin kısa tarihi, fıkra, deneme, eleştiri, sohbet,
makale, hikâye, roman, anı, günlük, gezi yazısı gibi yazı türleri başlıklarından oluşan Türk DiliII ders kitabındaki konuların tamamından sorumlu olacaklardır.
Sınava girmek zorunlu olmayıp, isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına
ve meslek yüksekokulu müdürlüğüne ekteki dilekçe ile başvuracaklardır.

Başvuru Tarihleri: 27 Ocak 07 Şubat 2020
Sınav Tarihi: 12 Şubat 2020, Çarşamba
Saati: 11:00
Yer: Her öğrenci kayıtlı olduğu fakülte veya meslek yüksekokulunun bulunduğu
kampüste sınava katılacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Merkez Üniversite
Kampüsündeki dersliklerde sınava gireceklerdir.