06 Ağustos 2019

Gösterim: 2179

Amaç, Vizyon, Misyon

 

Amaç

1. Sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslararası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen,

2. Var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen,

3. İş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi,

4. Tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen,

Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmektir.
 

Vizyon

Bölümümüzün hedefi kısa sürede araştırma altyapısı ve eğitim kalitesi ile bölgenin seçkin bir birimi haline gelmektir. Bununla beraber teorik ve pratik çalışmalar üretebilen nitelikli akademisyenlerin yer aldığı ve bunun sonucunda teorik ve pratik becerisi kuvvetli disiplinler arası muhakeme gücü olan mühendisler yetiştirmektir.

Misyon

Bölümümüzün; bilgisayar-insan, bilgisayar toplum, bilgisayar-endüstri alanlarında eğitim, teori üretme ve yayma, uygulama ve kritik analizler, tasarım, değerlendirme ve geliştirme gibi amaçları mevcuttur.