Tarih: 24 Mayıs 2022

Gösterim: 623

2022 Yılı Bahar Dönemi Fakülte Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Fakülte Danışma Kurulu toplantımız 23 Mayıs 2022 tarihinde fakülte toplantı salonunda hibrit olarak gerçekleştirilmiştir. Danışma Kurulu Toplantısında öncelikle Üyelerimize fakülte tanıtımı sunumu yapıldı. Daha sonra eğitim öğretimi devam eden Bölümlerimizin ders planları üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Son olarak Danışma Kurulu Üyelerimizin fakültemizden beklentileri değerlendirildi ve öneriler alınarak toplantı tamamlandı. Tüm Danışma Kurul üyelerimize Fakültemize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederiz.