08 Haziran 2020

Gösterim: 124

Amaç ,Vizyon , Misyon

 

1. Sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri yazılım mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslararası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen,

2. Var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen,

3. İş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi,

4. Tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen,

Yazılım Mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmektir.